บริษัท อินนิซิส จำกัด

 

ให้บริการเกี่ยวกับการ Services เครื่องอนุมัติบัตรเครดิต (EDC) ให้กับธนาคาร ซึ่งให้บริการเครื่องอนุมัติบัตรเครดิตนี้เป็นงานเฉพาะทางที่ทีมงานมีความถนัดมานานกว่า 10 ปี และยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะร่วมกันสร้างผลงานที่ดี และเป็นประโยชน์แก่ลูกค้า และผู้ใช้งาน ซึ่งบริษัทฯ มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการไว้วางใจจากธนาคารใหญ่ๆ หลายธนาคารภายในประเทศ ขณะนี้กำลังขยายงาน และต้องการรับสมัครบุคคลากรเพิ่มเติมในตำแหน่งดังต่อไปนี้
1. System Engineer 1 ตำแหน่ง   
 - สัญชาติไทย / เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 - มีประสบการณ์ด้านการดูแลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย LAN, WAN, Internet, Firewall, Data Backup, Network, VMWare
 - มีความรู้ ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ เทคนิคทางด้าน Hardware และ Software
 - มีความสามารถในการติดตั้งระบบ Hardware และ Software สำหรับผู้ใช้
 - ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
2. Call Center 5 ตำแหน่ง   
 เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
 วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 สามารถทำงานเป็นกะได้ (กรณีกะดึกมีค่า taxi)
 ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มีการสอนงานก่อนเริ่มงาน
3. Customer Services 2 ตำแหน่ง   
 เพศ ช/ญ
 อายุไม่เกิน 35 ปี สัญชาติไทย
 จบวุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป
 มีทักษะการเจรจาต่อรอง
 สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีการสอนงานก่อนเริ่มงานจริง
 บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ รักงานบริการ
4. หัวหน้าแผนกคลังสินค้า 1 ตำแหน่ง   
 เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 35-40 ปีขึ้นไป
 วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 ประสบการณ์ทำงาน 10 ปี ขึ้นไป
 สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 มีภาวะผู้นำ กล้าคิดกล้าตัดสินใจ
 มีความละเอียดรอบคอบ
 มีความอดทน และสามารถทำงานใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
5. ช่างเทคนิค 10 ตำแหน่ง   
 เพศชาย สัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 35 ปี
 วุฒิการศึกษา ปวช. - ป.ตรี ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ , ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 ยินดีพิจารณา นักศึกษาภาคค่ำ (ทุกสถาบัน)
 ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์(มีการอบรมก่อนเริ่มทำงานจริง)
 บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ รักงานบริการ
 มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง พร้อมใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
 ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
 หากมีความรู้ทางด้านการซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ 
-  โบนัส
-  เงินรางวัล ปีละ 2 ครั้ง
-  ค่ารักษาพยาบาล OPD & IPD
-  เงินช่วยเหลือ
-  เงินกู้ฉุกเฉิน
-  ประกันสังคม
-  ประกันอุบัติเหตุ
-  ค่าแท๊กซี่
-  งานเลี้ยงประจำปี
-  ยูนิฟอร์ม
-  ค่าน้ำมัน
-  ค่าโทรศัพท์
 
ติดต่อสอบถาม/สมัครด้วยตนเอง/พร้อมสัมภาษณ์ทันที 
บริษัท อินนิซิส จำกัด 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 8 ห้อง F ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 251 0045 , 02 252 3100 ต่อ 201
E-mail : recruit@inisis.co.th
 
Copyright © 2013 - 2019 INISIS Company Limited All rights reserved. Powered by QPlusHost.com