บริษัท อินนิซิส จำกัด

 

ให้บริการเกี่ยวกับการ Services เครื่องอนุมัติบัตรเครดิต (EDC) ให้กับธนาคาร ซึ่งให้บริการเครื่องอนุมัติบัตรเครดิตนี้เป็นงานเฉพาะทางที่ทีมงานมีความถนัดมานานกว่า 10 ปี และยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะร่วมกันสร้างผลงานที่ดี และเป็นประโยชน์แก่ลูกค้า และผู้ใช้งาน ซึ่งบริษัทฯ มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการไว้วางใจจากธนาคารใหญ่ๆ หลายธนาคารภายในประเทศ ขณะนี้กำลังขยายงาน และต้องการรับสมัครบุคคลากรเพิ่มเติมในตำแหน่งดังต่อไปนี้
1. ช่างเทคนิค 5 ตำแหน่ง   
 เพศชาย สัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 35 ปี
 วุฒิการศึกษา ปวช. - ป.ตรี ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ , ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 ยินดีพิจารณา นักศึกษาภาคค่ำ (ทุกสถาบัน)
 ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์(มีการอบรมก่อนเริ่มทำงานจริง)
 บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ รักงานบริการ
 มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง พร้อมใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
 ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
 หากมีความรู้ทางด้านการซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2. Call Center 5 ตำแหน่ง   
 เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
 วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 สามารถทำงานเป็นกะได้ (กรณีกะดึกมีค่า taxi)
 ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มีการสอนงานก่อนเริ่มงาน
สวัสดิการ 
-  โบนัส
-  เงินรางวัล ปีละ 2 ครั้ง
-  ค่ารักษาพยาบาล OPD & IPD
-  เงินช่วยเหลือ
-  เงินกู้ฉุกเฉิน
-  ประกันสังคม
-  ประกันอุบัติเหตุ
-  ค่าแท๊กซี่
-  งานเลี้ยงประจำปี
-  ยูนิฟอร์ม
-  ค่าน้ำมัน
-  ค่าโทรศัพท์
 
ติดต่อสอบถาม/สมัครด้วยตนเอง/พร้อมสัมภาษณ์ทันที 
บริษัท อินนิซิส จำกัด 1575 อาคารชัยสงวน 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 2523100
E-mail : recruit@inisis.co.th
 
Copyright © 2013 - 2024 INISIS Company Limited All rights reserved. Powered by QPlusHost.com